Wrocławskie festiwale

DZIAŁ W BUDOWIE

Odbywające się we Wrocławiu ważniejsze lub bardziej znane festiwale i inne kulturalne imprezy cykliczne.
Warto zajrzeć również pod: www.wroclaw.pl/stale-wydarzenia.

American Film Festival
Coroczny festiwal ambitniejszych i ciekawszych filmów amerykańskich, stworzony i prowadzony, podobnie jak MFF Nowe Horyzonty, przez Romana Gutka i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Odbywa się od 2010 r., zwykle w październiku lub listopadzie i trwa niecały tydzień. Głównym miejscem projekcji jest kino Helios, w 2012 r. przemianowane na Nowe Horyzonty.
Strona internetowa festiwalu: www.americanfilmfestival.pl
Festiwal na poprzednim blogu: tag: american film festival

Avant Art Festival
Coroczny festiwal sztuki eksperymentalnej i awangardowej, początkowo muzycznej, później bardziej performatywnej, choć nadal okołomuzycznej. Poza performance’ami i koncertami odbywają lub odbywały się w jego ramach również wystawy, projekcje filmowe i debaty. Organizowany jest przez Kostasa Georgakopulosa – muzyka jazzowego, odpowiedzialnego wcześniej m.in. za scenę muzyczną festiwalu Nowe Horyzonty i działającego w wytwórni Tone Industria. Z festiwalem związana jest fundacja Avant Art utworzona w celu umożliwienia realizacji festiwalu, obecnie wspierająca również inne działania.
Pierwsza edycja, pod nazwą Avant Music Festival, odbyła się w pierwszej połowie jesieni 2008 r. Poza pojedycznymi występami w Mleczarni, wszystkie koncerty miały miejsce w Firleju, którego dyrektor, Robert Chmielewski, został przez Georgakopulosa zaproszony do współorganizacji. Odbywały się przez osiem dni, w weekendy na przestrzeni półtora miesiąca. W programie przeważał jazz. Festiwal był rozwinięciem zorganizowanych w październiku 2006 r. w Gdańsku, dwudniowych Międzynarodowych Prezentacji Muzycznych „Avant Festival”, których dyrektorem artystycznym był Georgakopulos. Większość artystów, która zagrała na trójmiejskiej imprezie, wzięła zresztą udział również we wrocławskim odpowiedniku. Był wśród nich też Kostas New Progrram – zespół Georgakopulosa.
Od 2009 r. cykl nazywa się Avant Art Festival i w skupia się przede wszystkim na sztuce performatywno-muzycznej, a na każdą edycję – do 2013 r. – zapraszani byli w większości artyści z jednego kraju, kolejno z: Węgier, Norwegii, Szwajcarii, Niemiec i Rosji. Również od tego roku główną miejscem dla występów jest Impart. Poszczególne punkty programu są lub były organizowane również m.in. w BWA Awangarda, Studiu BWA, Przestrzeni Muzycznej „Puzzle”, kinie Helios Nowe Horyzonty, Galerii „U” i Eterze.
Od 2012 r. część programu jest wyodrębniana jako Avant Art Film – przegląd filmów o muzyce.
Na maj i listopad 2014 r. zaplanowano łącznie pięć koncertów w tureckim Stambule i Izmirze, pod szyldem Polish/Turkish Avant Art, z wykonawcami z obu krajów.
W 2014 r. Avant Art Festival współpracuje z festiwalem ISCM World Music Days.
Za największe niepowodzenie festiwalu można uznać odwołanie przez Lou Reeda swojej europejskiej trasy obejmującej Avant Art Festival tydzień przed datą wrocławskiego koncertu.
Pozostałością po Avant Art Festival w przestrzeni miejskiej jest instalacja „Cebula” – drewniany domek zbudowany z resztek latarni i europalet przy przejściach podziemnych pod pl. Społecznym. Stworzyli go w ramach projektu „Social up Spacing – Przestrzeń dla Odzysku” Jan Körbes i Damian van der Velde z holenderskiej grupy Refunc. Oficjalne otwarcie wystawy na placyku przed Impartem nastąpiło 6 października 2012 r.
Avant Art Festival zajmuje najczęściej dwa weekendy, pod koniec września i w pierwszej połowie października. Wstęp na większość wydarzeń jest płatny.
Strona internetowa festiwalu: avantart.pl

Dni Wrocławia
Dni Wrocławia odbywały się od 1956 r., w maju, jako obchody kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę Ziem Zachodnich. W ich trakcie organizowano rozmaite wydarzenia kulturalne i sportowe, wśród których na przestrzeni dziesięcioleci do najpopularniejszych należały m.in.: Cepeliada, Fabryczny Maj, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dni Wrocławskich Skrzydeł oraz juwenalia. Co ciekawe, kilkudniowe święto nie zawsze obejmowało 6 maja, czyli dzień kapitulacji Festung Breslau. Ważniejszą datą wydawał się 9 maja, czyli dzień kapitulacji III Rzeszy przed ZSRR, w Berlinie, według czasu moskiewskiego, w Polsce obchodzony jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.
W latach 90. zamiast majowych Dni Wrocławia odbywało się już czerwcowe Święto Wrocławia (uwaga, niepełne informacje: w 1986 r. odbywały się jeszcze Dni Wrocławia, natomiast Święto Wrocławia obchodzone jest od 1992 r. Ostatnie Dni Wrocławia zorganizowano prawdopodobnie w 1989 r.).

Europejska Noc Literatury (European Literature Night)
Coroczne święto literatury organizowane od 2009 r. w większych europejskich miastach. Wrocław dołączył do projektu w 2013 r. w ramach realizacji swojego programu jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Głównym wydarzeniem jest publiczne czytanie przez znane osobistości – głównie aktorów – przez piętnaście minut w nietypowych miejscach w centrum miasta początków niewydanych jeszcze w polskim przekładzie książek pisarzy z róznych krajów Europy. Czynność powtarzana jest co pół godziny od późnego popołudnia do nocy tak, żeby widzowie mieli szansę wysłuchać wstępów wszystkich dzieł w dowolnej kolejności.
Chociaż w wielu miastach Europejska Noc Literatury organizowana jest w połowie maja, we Wrocławiu dotychczas odbywała się ona latem.
Europejska Noc Literatury na stronie internetowej ESK Wrocław: wroclaw2016.pl/tag/europejska-noc-literatury
Europejska Noc Literatury na blogu: tag: europejska noc literatury

Festiwal Muzyki Kompozytorów Ziem Zachodnich – patrz: Musica Polonica Nova.

Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej – patrz: Musica Polonica Nova.

Kino letnie w Renomie
Weekendowe kino wakacyjne ze wstępem wolnym, na parkingu na dachu Domu Handlowego „Renoma”, zainaugurowane zostało 17 lipca 2010 r. Filmy wyświetlano w sobotnie i niedzielne wieczory do końca sierpnia, a dodatkową atrakcją była usypana plaża. Przez dwa kolejne lata projekcje odbywały się od początku lipca, zaś od 2013 r. – już tylko w sierpniowe soboty.
W 2011 r. zrezygnowano z jednego seansu po tym, jak z dachu spadł nastolatek.
Repertuar nie jest jednorodny. Dotychczas znajdowały się w nim m.in. przeboje kinowe i filmy dokumentalne.

Letni Festiwal Operowy – patrz: superwidowiska operowe.

Megawidowiska operowe – patrz: superwidowiska operowe.

Musica Eletronica Nova
Międzynarodowe biennale muzyki elektroakustycznej, młodszy „krewny” Musica Polonica Nova, odbywający się z nim naprzemiennie, w lata nieparzyste.
W 2011 r. festiwal podjął przy organizacji jednego wydarzenia współpracę z poświęconym sztuce multimedialnej Wro Media Art Biennale.
Oprócz koncertów w ramach festiwalu odbywają się m.in. warsztaty i seminaria.
Pierwsza edycja Musica Electronica Nova, w 2005 r., trwała tydzień, a kolejne – po 8-9 dni, od weekendu do weekendu. Do 2011 r. festiwal organizowany był w maju. W 2013 r. – w październiku. Wstęp na większość wydarzeń jest płatny.
Strona internetowa festiwalu: www.musicaelectronicanova.pl

Musica Polonica Nova
Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w grudniu 1962 r. jako Festiwal Muzyki Kompozytorów Ziem Zachodnich. Pomysłodawcą był ówczesny dyrektor artystyczny Filharmonii Wrocławskiej Radomir Reszke, a pomógł mu m.in. Oddział Wrocławski Związku Kompozytorów Polskich. W całej historii imprezy to głównie te dwie instytucje dzieliły się odpowiedzialnością za nią.
Początkowo festiwal prezentował wrocławskie i poznańskie środowisko kompozytorskie. W 1964 r. został przemianowany na Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej i nabrał ogólnopolskiego charakteru. Od 1970 r. organizowany jest jako biennale, w lata parzyste, z przerwą jedynie w 1982 r., spowodowaną stanem wojennym (uwaga, niepełne informacje: jeśli przyjąć, że edycja z 1962 r. miała nr 1, z 1964 r. – 3, a z 1969 r. – 8, to edycja z 1978 r. powinna być 13., a z 2014 r. – 30., a nie, odpowiednio, 12. i 29. Podejrzewam więc, że festiwal nie odbył się również w 1963 albo 1969 r.). W 1988 r. festiwal przybrał obecną nazwę.
Na program składają się przede wszystkim wykonania – a w sporej części prawykonania – kompozycji polskich autorów przez krajowych i zagranicznych muzyków. Odbywają się też spotkania z artystami, dyskusje oraz przyznawana jest nagroda Polonica Nova.
Młodszym „krewnym” festiwalu jest Musica Electronica Nova, również biennale.
Przez długi okres festiwal odbywał się w lutym. Od 2010 r. jego termin przypada na wiosnę – kwiecień lub maj. Trwa zwykle dziewięć dni – od weekendu do weekendu. Wstęp na większość koncertów jest płatny.
Strona internetowa festiwalu: www.musicapolonicanova.pl
Festiwal na blogu: tag: musica polonica nova

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty
Coroczny festiwal prezentujący co ambitniejsze i bardziej wartościowe filmy z całego świata. Pomysłodawcą i organizatorem jest Roman Gutek, właściciel Gutek Film. Młodszym „krewnym” Nowych Horyzontów jest American Film Festival.
Pierwsza edycja, w 2001 r., odbyła się w Sanoku. Cztery kolejne – w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Od 2006 r. festiwal odbywa się we Wrocławiu. Również ok. 2006 r. zmienił nazwę z FF Era Nowe Horyzonty na MFF Era Nowe Horyzonty. W związku z rebrandingiem głównego sponsora w 2011 r. odbył się pod nazwą po prostu MFF Nowe Horyzonty, a od kolejnego roku – jako MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.
We Wrocławiu od początku głównym miejscem projekcji było kino sieci Helios przy ul. Kazimierza Wielkiego. Pozostałe pokazy i wydarzenia towarzyszące (w tym scena muzyczna – organizowana przez lata przez Kostasa Georgakopulosa – i spotkania z twórcami) odbywały się na przestrzeni lat m.in. w kinach Warszawa i Multikino (w Arkadach Wrocławskich), w Capitolu, w Teatrze Lalek, w Operze Wrocławskiej, w Arsenale Miejskim i na Wyspie Słodowej. Tradycją są też wieczorne projekcje ze wstępem wolnym w Rynku, w tym filmów niemych z muzyką na żywo, oraz tworzona od 2012 r. plaża na pl. Solnym.
W 2012 r. z inicjatywy Romana Gutka kino przy ul. Kazimierza Wielkiego przemianowano na Nowe Horyzonty (sieć Helios ma swój obiekt jeszcze w Magnolia Park). Również profil kina zmienił się na bardziej artystyczny. Wcześniej Gutek wiązał pewne nadzieje z Dolnośląskim Centrum Filmowym, czyli z gruntownie przebudowanym i otwartym na nowo w 2011 r. kinem Warszawa, jednak kierunek, w którym ono poszło, nie w pełni mu odpowiadał.
Festiwal odbywa się zwykle w drugiej połowie lipca, przez ok. 10 dni.
Strona internetowa festiwalu: www.nowehoryzonty.pl
Festiwal i kino Nowe Horyzonty na blogu: tag: nowe horyzonty
Festiwal Nowe Horyzonty na poprzednim blogu: tag: era nowe horyzonty

Podglądania Filmowe
Zapoczątkowany i prowadzony od 2008 r. przez dwie studentki kulturoznawstwa, wraz z jednoosobową męską pomocą techniczną, cykl cotygodniowych projekcji ambitniejszych i ciekawszych filmów, zwykle z każdym miesiącem poświęconym innemu twórcy lub tematyce. Przez pierwsze lata odbywał się ze wstępem wolnym m.in. w Ośrodku (klubie istniejącym w Capitolu do jego przebudowy) i pubie Włodkowica 21. W drugiej połowie 2011 r. wprowadzono dobrowolne, a następnie obowiązkowe, opłaty 5 zł. Później Podglądania Filmowe przenosiły się m.in. do klubu Puzzle, na Wyspę Daliową (latem) i do BWA Studio. Z czasem częstotliwość projekcji zmalała i obecnie odbywają się one tylko okazyjnie.
Profil facebookowy Podglądań Filmowych: www.facebook.com/podgladania
Podglądania Filmowe na blogu: tag: podgladania filmowe
Podglądania Filmowe na poprzednim blogu: tag: podgladania filmowe

Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską
Coroczny festiwal starych i nowych filmów wyprodukowanych w ZSRR i jego byłych republikach. Główne wydarzenia mają miejsce w Warszawie, w listopadzie i trwają 10-11 dni. Następnie zaczynają się tzw. repliki, czyli część objazdowa z okrojonym repertuarem. Obecnie organizowane są one w ok. 40 polskich miastach, a ostatnia kończy się w marcu.
Sputnik nad Wrocławiem odbywał się od początku w kinie Warszawa, a potem w jego następcy – Dolnośląskim Centrum Filmowym. Trwa 6-7 dni. Do programu bywają dodawane pojedyncze wydarzenia towarzyszące, nieobecne w warszawskiej edycji, np. nieme filmy z muzyką na żywo na otwarcie.
Strona internetowa festiwalu: www.sputnikfestiwal.pl
Festiwal na blogu: tag: sputnik nad polska

Superwidowiska operowe (czasami też jako megawidowiska, a niektóre edycje na świeżym powietrzu jako Tauron Letni Festiwal Operowy)
Chociaż w latach 1997-2006 budynek Opery Wrocławskiej przechodził gruntowny remont, jej zespół nie zaprzestał działalności. Pod wodzą dyrektor Ewy Michnik rozpoczęto organizować wielkie widowiska, z bogatą scenografią i często z udziałem zwierząt, początkowo głównie w Hali Ludowej, później również pod gołym niebem, m.in. na Stadionie Olimpijskim i na dziedzińcu zamku Topacz. Po ukończeniu remontu, realizacji takich projektów, będących już wizytówką Opery Wrocławskiej, nie zaprzestano.
Przedstawienia odbywają się zazwyczaj w czerwcu, na zakończenie sezonu artystycznego, oraz wkrótce po jego rozpoczęciu, w okresie wrzesień-grudzień.
Archiwum superwidowisk (niepełne) na stronie internetowej Opery Wrocławskiej: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=77

Święto Wrocławia
Czerwcowe święto, obchodzone od 1992 r., następca PRL-owskich Dni Wrocławia. Data związana jest ze wspomnieniem Jana Chrzciciela – patrona archidiecezji wrocławskiej, obecnego na herbie miasta. W dzień ten, 24 czerwca, odbywa się m.in. uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia i msza święta w intencji mieszkańców Wrocławia. Ponadto w programie dochodzącego do dwóch tygodni święta znajdują się zwykle koncerty organizowane pod szyldem WrocLove Fest, Noce Kościołów, organizowana przez różne instytucje Noc Świętojańska, Wrocławskie CudaWianki, a także rozmaite imprezy mniejsze, jak wernisaże czy przedstawienia Bajkobusu, i cykliczne, które w danym roku akurat „wstrzelą się” w termin, np. Kalejdoskop Kultur, Podwodny Wrocław, BuskerBus i Zdolny Wrocław Gra na Wielkiej Wyspie. Można więc stwierdzić, że Święto Wrocławia nie jest spójnym tworem, lecz przypadkowym i sztucznie porządkowanym, bowiem niemała część jego programu to wydarzenia całkowicie od niego niezależne, które równie dobrze mogły się odbyć w innym terminie.

Wratislavia Cantans
Coroczny festiwal oratoryjno-kantatowy, organizowany we Wrocławiu z inicjatywy dyrektora filharmonii od 1966 r. Początkowo odbywał się głównie w kościele Marii Magdaleny, kościele św. Elżbiety i w Auli Leopoldina. Z czasem trafił do kolejnych sal i świątyń, a pojedynczymi koncertami objął również wiele innych dolnośląskich miast. Od 2015 r. do głównych scen należy Narodowe Forum Muzyki.
Zwykle odbywa się we wrześniu i trwa około kilkunastu dni. Na część wydarzeń wstęp jest wolny.
Strona internetowa festiwalu: http://www.wratislaviacantans.pl

Reklamy